JOSH V en Leger des Heils slaan handen opnieuw ineen

Naast Den Haag, Rotterdam, Tilburg en Deventer, zijn ook Amsterdam en Eindhoven toegevoegd aan het rijtje.

Kledingmerk JOSH V en Leger des Heils reshare hebben opnieuw de handen ineengeslagen en voegen aan twee nieuwe ReShare store locaties een JOSH V reparatiepunt toe. Deze tweede samenwerking is tot stand gekomen door opnieuw een donatie van JOSH V aan ReShare. Deze donatie maakte het mogelijk om naai- en lockmachines aan te schaffen, zodat consumenten zich er bewuster van worden om beter met hun kleding om te gaan en te strijden voor een duurzamere en menswaardige textielketen.

Nieuwe locaties

De essentiële dingen voor een duurzamere textielketen, zijn natuurlijk het hergebruik en levensduurverlenging van kleding. Al eerder konden consumenten voor reparatie en herstel terecht bij geselecteerde ReShare Stores in Den Haag, Rotterdam, Tilburg en Deventer. Nu zijn ook Amsterdam en Eindhoven toegevoegd aan het rijtje. Ben jij klant van JOSH V? Dan zal de service van de reparatie en het herstel geheel kosteloos zijn.

JOSH V ReShare

Kleermakers

Door de naaiateliers wordt er niet alleen bijgedragen aan het verduurzamen van de kledingindustrie, maar het biedt ook nog eens sociale (re)integratie en werkgelegenheid. Zo zijn de kleermakers met name mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, onder wie vluchtelingen, die zeer kundig zijn in het realiseren van herstel- en reparatiewerkzaamheden van kleding.

Betaald werk

Maar dat is nog niet alles. Een deel van deze kleermakers stromen hierna door naar betaald werk; voor anderen biedt het de gelegenheid om zo in samenleving te kunnen blijven functioneren en hieraan hun bijdrage kunnen leveren.

Bij succes zal in de toekomst het aantal ReShare Stores-naaiateliers worden uitgebreid naar meerdere steden in Nederland.

Beeld: ReShare x JOSH V

Laatste nieuws