Colofon

Hoofdredacteur

Hilde Veeren

Art direction

Rick Visser

Eindredactie

Marique de Vries, Davina Harte, Saar Langkamp en Marisa Bokma

Redactie

Pedro Dias (fashion director)

Brand Partnerships Manager

Emma Berkhout

Redactieassistent

Jacqueline Kruimink

Vormgeving

Hannah Lourens

Niek van Dijk

Uitgever

Anton Pijper

Redactieadres

Pijper Media

Spaklerweg 53

1114 AE Amsterdam

Social media

Facebook

Instagram

Instagram Elegance Book Club